Category Archives: Aktuellt

Viktig information vid inpassering

Viktig information vid inpassering

Fr.o.m. 4 september 2017 har Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall infört nya rutiner vid in och utpassering som gäller för patienter, personal och besökare. Detta innebär att för att kunna passera in måste metallbåge ge ett godkännande samt att alla lösa föremål (nycklar, väskor, påsar m.m.) ska köras genom en bagageröntgen. Föremål som inte godkänns får lämnas i kapprum i låsbara skåp. Mobiltelefoner, läsplattor, laptoppar och liknande får inte tas med in om inte tillstånd för detta är utfärdat av säkerhetschef. Om man har någon typ av metallimplantat ska intyg på detta finnas med vid besök till kliniken för att kunna visas upp vid inpasseringen. Alla besökare måste vid anmodan kunna visa giltig legitimation.

Besök ska föranmälas till berörd avdelning där namn och personnummer ska uppges.