Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Vår ambition är att alltid bereda plats. Vi tar emot patienter dygnet runt. Kontakta oss på 060-18 39 63 (intagningsavdelning 93).

Med patienten i fokus och kvalitetstänkande i alla led är Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall i dag en av landets främsta kliniker för vård av patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Tf förvaltningschef
Bengt Eriksson
Telefon: 060-18 39 08
Mobilnr: 076-130 97 00
E-post: bengt.eriksson @ rvn se

Vid frågor angående studiebesök/arbetssökande kontakta
Tore Sidung, Tf vårdutvecklare/enhetschef
Telefon:
E-post: tore.sidung @ rvn se

Aktuellt