Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Vår ambition är att alltid bereda plats. Vi tar emot patienter dygnet runt. Kontakta oss på 060-18 39 63 (intagningsavdelning 93).

Med patienten i fokus och kvalitetstänkande i alla led är Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall i dag en av landets främsta kliniker för vård av patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Klinikens forsknings- och utvecklingsenhet har akademisk anknytning till Mittuniversitetet och är ledande bland annat inom forskning och tillämpning av riskbedömningar och riskhantering.

Presstalesman/stf verksamhetschef
Bengt Eriksson
Telefon: 060-18 39 08
Mobilnr: 076-130 97 00
E-post:

Vid frågor angående studiebesök/arbetssökande kontakta
Ann-Cathrine Berggren, vårdutvecklare/personalansvarig
Telefon: 060-18 39 07
E-post:

 

Aktuellt