Category Archives: Aktuellt

Viktig information vid inpassering

VIKTIG INFORMATION VID INPASSERING

Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall har en säkerhetsentré vilket innebär

särskilda rutiner vid inpassering för både besökare och personal.

Vid ditt besök kommer personal i säkerhetsentrén lotsa dig genom säkerhetskontrollen

och vi kommer att ta emot dig i entréhallen.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK

Samtliga besökare ska registreras innan ankomst och till det behöver vi ditt namn och personnummer.

Dina tillhörigheter kommer gå igenom röntgen och du genom larmbåge så tänk på att bara ta med

det som är nödvändigt inför besöket. Låsbara skåp finns för föremål som inte ska tas med in.

Om man har någon typ av metallimplantat ska intyg på detta finnas med vid besök till kliniken

för att kunna visas upp vid inpasseringen.