Skolverksamhet

Här kan man läsa för grundskole- eller gymnasiekompetens. För dagen erbjuds ämnena; engelska, matematik, SFI. Det finns även en specialpedagog. Studierna är individuellt upplagd och anpassas efter varje persons förmåga. Man kan läsa en eller ett par timmar i veckan. Man kan läsa hela kurser, delar av kurser eller läsa mot betyg. Studielitteratur får lånas via skolan.

Här finns också möjlighet att läsa körkortsteori via Internet. Det finns även platser för självstudier via Internet. Sammanlagt 5 st lärare kommer till kliniken och undervisar.SONY DSC