Musikverkstan

– Spela instrument, lära sig spela ett instrument. Kanske har man spelat något instrument tidigare som det finns möjlighet att ta upp nu.
– Göra egna låtar.
– Lära sig ett musikprogram i datorn.
– Spela tillsammans med andra.
– Lyssna på musik, prata om musik.

Detta leds av musikhandledare Jan Bäcklund med mångårig erfarenhet både från pedagogiskt arbete och eget musicerande.

Musik är ett sätt att kommunicera och uttrycka känslor som utvecklar simultanförmågan, motoriken men också ger träning i tålamod och struktur. Musiken har en direkt påverkan på sinnestämningen och kan antingen vara lugnande eller upplyftande beroende på den musik som spelas. Att själv få spela ett instrument ger  en positiv påverkan.