För dig under 13 år


Rättspsykiatrisk vård
Om man gör något allvarligt som man inte får göra, till exempel skadar en annan människa, så kan
domstolen bestämma att man ska vara på sjukhus för att få vård i stället för fängelse. Det kallas för
rättspsykiatrisk vård och det får man när man har en psykisk sjukdom. Det är domstolen som
bestämmer hur länge man ska stanna på sjukhuset.
När patienten kommer till sjukhuset så får hen medicin och annan hjälp för att må bättre.
Patienterna har egna rum på avdelningen. De finns ett mat- och TV-rum där de kan äta och se på TV
tillsammans med andra patienter. Under dagen kan man även få gå ut på en promenadgård.
Det är läkaren som bestämmer om patienten kan ta emot besök. Besöken kan gå till på olika sätt till
exempel kan ni träffas utanför sjukhuset eller i ett besöksrum. Man kan även ha kontakt på
videolänk.

När ni vill besöka kliniken

Om du vill komma och besöka din förälder eller annan anhörig måste man ringa och boka in besöket
med avdelningspersonalen. Personalen talar om när, vilken dag och tid ni kan komma.
Alla barn ska ha med sig en vuxen när man kommer och besöker kliniken. Det kan vara en
familjemedlem eller annan vuxen som du känner. Det finns regler för sådant man inte får ta med in
på kliniken. När man ska gå in på kliniken måste man gå igenom en båge som piper om du har saker
av metall på dig. Då måste man ta av sig det som piper och lägga i en låda som åker igenom en
röntgenapparat. Genom röntgenapparaten ska man också skicka sin jacka och väska. Du kanske
redan har sett en sådan på en flygplats? Efter det kommer personal från avdelningen för att möta
och följa med till besöksrummet.
Barnombud
Varje avdelning har en kurator som även är barnombud. Om du eller en vuxen i din närhet vill prata
med kuratorn om ett barns situation kan ni kontakta avdelningen som ber kuratorn att ringa upp.
Om du vill veta mer om psykiska sjukdomar.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-qYiiQzAGe1baUv7E61S73eItLUnPId
Filmer om psykisk ohälsa i familjer | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)
http://kuling.nu/Vagar-till-stod/Lankar-ny/