För dig över 13 år

Rättspsykiatrisk vård
Om man gör något allvarligt som man inte får göra, till exempel skadar en annan människa, så kan
domstolen bestämma att man ska vara på sjukhus för att få vård i stället för fängelse. Det kallas för
rättspsykiatrisk vård och det får man när man har en psykisk sjukdom. Det är domstolen som
bestämmer hur länge man ska stanna på sjukhuset.
Den som har rättspsykiatrisk vård får ofta medicin och annan behandling för att må bättre.
Behandlingen kan till exempel vara att träffa psykolog för psykologisk behandling och utredning, göra
en brottskartläggning med syfte att förstå konsekvenser av brott och vad som har lett fram till
brottet, information/skola om psykiska sjukdomar för att få en bättre kunskap om sin egen sjukdom.
Patienterna har egna rum på avdelningen. De finns ett mat- och TV-rum där de kan äta och se på TV
tillsammans med andra patienter. Under dagen kan man även få gå ut på en promenadgård.
Det är läkaren som bestämmer om patienten kan ta emot besök. Besöken kan gå till på olika sätt tex
kan ni träffas utanför sjukhuset eller i ett besöksrum. Man kan även ha kontakt på videolänk.
Om ni ska besöka kliniken

Om du vill komma och besöka din förälder eller annan anhörig måste man ringa och boka in besöket
med avdelningspersonalen. Personalen talar om när, vilken dag och tid ni kan komma.
Alla barn och ungdomar ska ha med sig en vuxen när man kommer och besöker kliniken. Det kan vara
en familjemedlem eller annan vuxen som du känner. Det finns regler för sådant man inte får ta med
in på kliniken. Om man ska gå in på kliniken måste man gå igenom en båge som piper om du har
saker av metall på dig. Då måste man ta av sig det som piper och lägga i en låda som åker igenom en
röntgenapparat. Genom röntgenapparaten ska man också skicka sin jacka och väska. Du kanske
redan har sett en sådan på en flygplats? Efter det kommer personal från avdelningen och möter och
följer med till besöksrummet.


Barnombud
Varje avdelning har en kurator som även är barnombud. Om du eller en vuxen i din närhet vill prata
med kuratorn om ett barns situation kan ni kontakta avdelningen som ber kuratorn att ringa upp.
De som vårdas inom rättspsykiatrin lider av psykisk sjukdom och kan ha flera olika diagnoser. Nedan
finns en länk om olika psykiska sjukdomar och besvär.
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/

Om du vill veta mer hur andra kan uppleva att ha en förälder med psykisk sjukdom
Barn och unga berättar | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)
https://maskrosbarn.org/
http://kuling.nu/Vagar-till-stod/Lankar-ny/