För barn

Du är inte ensam – För dig med förälder eller annan anhörig inom rättspsykiatrisk vård


Vuxna kan bli sjuka eller må dåligt på olika sätt. Det kan handla om fysisk sjukdom när kroppen är
sjuk på något sätt, till exempel cancer eller diabetes. Det kan också handla om psykisk sjukdom när
personen känner sig väldigt ledsen eller orolig. Ibland kan en person må dåligt både fysiskt och
psykiskt samtidigt.
Det är bra när vuxna kan berätta vad som är fel och vad de tänker göra för att få hjälp. Men ibland är
det svårt för vuxna att veta vad som är fel. Eller så tycker de att det är svårt att berätta för barn. Då
kanske de inte säger något alls.
Det finns många barn och ungdomar som har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom
rättspsykiatrin. Orsaken är psykisk sjukdom, ibland även i kombination med missbruk.