Handledare

Handledare Philip Weiss handleder en dag varannan vecka på kliniken

Hans uppdrag är:
Att utifrån en värdegrund vilande på en humanistisk människosyn, hos personalen ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt vad gäller bemötande, omvårdnad, tekniker och behandling av patienter.

  • Att genom handledning bidra till att ökad samsyn för vårdlag och avdelningspersonal.

  • Att vidareutbilda personal utifrån enskilda patienters eller patientgruppers problematik och diagnoser.

  • Att bidra till och skapa ett utrymme för fri reflektion och planering i omvårdnadsarbetet.