Dietist

En dietist har specialistkunskaper om matens betydelse vid hälsa och sjukdom och arbetar med att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av maten. Kosten är många gånger avgörande för hur väl övrig medicinsk behandling skall fungera. Kontakt initieras via remiss från kontaktpersoner och/eller läkare.

Dietist inom Rättspsykiatrin erbjuder:
– Individuella patientsamtal
– Utbildning för patienter
– Utbildning och handledning för personal
– För stort matintag
– För litet matintag
– För ensidigt matintag
– Oregelbundet intag, avvikande dygns-och måltidsrytm
– Andra nutritionsrelaterade problem, ex. mag-tarmbesvär
– Övriga sjukdomstillstånd, exempelvis diabetes typ 1 & 2 samt metabolt syndrom

Målsättningen med dietistkontakt är att patienten ska få de verktyg som han/hon behöver för att förbättra sitt kostmönster och sina vanor samt för att få en helhetssyn på hälsan. Nära samarbete med personalen är en viktig del för att patienten skall bibehålla sin motivation till förändring och nå sitt mål.