Ledningsgrupp

Tore Sidung
Tf enhetschef/vårdutvecklare
tore.siding@rvn.se
Hans-Christer Karlsson
Säkerhetschef
hans-christer.karlsson@rvn.se
Bengt Bengt Eriksson
Tf förvaltningschef
bengt.eriksson@rvn.se
Mats Persson Mats Persson
Specialistläkare med chöl-funktion
mats.persson@rvn.se
Ebba Noland
Administratör
ebba.noland@rvn.se