Ledningsgrupp

Områdesdirektör
magnus.kristiansson@rvn.se

Tore Sidung
Tf enhetschef/vårdutvecklare
tore.siding@rvn.se
Hans-Christer Karlsson
Säkerhetschef
hans-christer.karlsson@rvn.se
Magnus Kristiansson
Områdesdirektör
magnus.kristiansson@rvn.se
Fia Logan
Specialistläkare med tf chöl-funktion
fia.logan@rvn.se
Ebba Noland
Administratör
ebba.noland@rvn.se