Behandlingsfilosofi

Det förhållningssätt på vilket kliniken möter sina medmänniskor är byggt på respekt, trygghet, kontinuitet och professionalism.

Klinikens personal är väl förtrogen med klinikens etiska policy och värdegrund, som betonar respekten för alla människors lika värde, rätten till och behovet av ett värdigt bemötande, där bl.a. integritets och sekretessfrågorna har sin givna plats.

Att respektera en medmänniska är också att uppsätta mål för utveckling och förändring. Dessa mål är individuellt anpassade och finns dokumenterade i patientens vårdplan. För att nå uppställda mål används en mångfald behandlingsmetoder, som alla bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. De behandlingsmetoder som tillämpas ställer höga krav på såväl grundläggande metoder i omvårdnad och förhållningssätt, som på specialistkompetens inom ramen för varje problemområde.