Om regionkliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall är en av landets största enheter för vård och behandling av psykiskt sjuka lagöverträdare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), samt särskilt vårdkrävande patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I uppdraget ingår också att vårda klienter från kriminalvården som bedöms ha ett psykiatriskt vårdbehov.

En för uppdraget väl anpassad klinikbyggnad utgör – tillsammans med ett ständigt pågående utvecklingsarbete beträffande vårdinnehåll och kvalitet – kännetecknet för klinikens verksamhet.