Kundinformation

Vår ambition är att alltid att bereda plats. Vi har dygnet runt intagning. Kontakta oss på 060-18 39 63 (intagningsavdelning 93).

Med patienten i fokus och kvalitetstänkande i alla led är Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall i dag en av landets främsta kliniker för vård av patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Vi erbjuder kontakt dygnet runt och intagning med mycket kort varsel för personer med komplexa vårdproblem och/eller utagerande och våldsamt beteende. Efter överenskommelse kan eventuellt transport till kliniken ordnas och sjukhuset är fullbemannat med nödvändiga specialister och har stor kapacitet för psykiatriska och sociala utredningar.

Behandlingsmässigt erbjuder vi en vårdkedja från intagning till utslussning inklusive eventuellt nödvändig öppen psykiatrisk tvångsvård. Våra vårdavgifter är bland de lägsta i landet.

Klinikens forsknings- och utvecklingsenhet har akademisk anknytning till Mittuniversitetet och är ledande bland annat inom forskning och tillämpning av riskbedömningar och riskhantering.

Sedan februari 2011 är kliniken ISO-certifierad enligt ISO 9001:2008 och sedan januari 2017 enligt ISO 9001:2015.
Kvalitetspolicy RPK

Telefonremiss – Tydliggör och beskriver relevanta patientuppgifter inför intag av patient vid RPK.

Månadsrapport – Blankett för vård-/behandlingshem