Läromedel

Strand S, Holmberg G & Söderberg E (2009). Den rättspsykiatriska vården. Studentlitteratur.

Belfrage H (2008). Riskbedömning och våldsprevention. I Christiansson SÅ & Granhag PA (red.). Handbok i rättspsykologi. Liber (under tryckning).

Belfrage H (2004). Risk- och farlighetsbedömningar. I: Lars Lidberg (red.) Svensk rättspsykiatri – en handbok. Studentlitteratur (uppdaterad version av nedan).

Belfrage H (2001). Risk- och farlighetsbedömningar. I: Lars Lidberg (red.) Svensk rättspsykiatri – en handbok. Studentlitteratur (pp. 382-390).

Belfrage H (1995). Brottsligheten, psykiatrin och samhället. Introduktion till den medicinska kriminologin. Liber Utbildning, 1995.

Lidberg L & Belfrage H (1994). Rättspsykiatriska synpunkter på sexualbrott. I: Lundberg P O (Red.) Sexologi. Stockholm: Liber.