Bedömningsinstrument

Översättning och bearbetning av internationella bedömningsinstrument

Belfrage H (2008). SARA:SV. Version 2. Bedömning av risk för upprepat partnervåld. Användarmanual. Svensk översättning av Kropp PR, Hart SD & Belfrage H: B-SAFER-2. Brief spousal assault form for the evaluation of risk. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2004). SARA:SV. Bedömning av risk för upprepat partnervåld. Användarmanual. Svensk översättning av Kropp PR, Hart SD & Belfrage H: B-SAFER. Brief spousal assault form for the evaluation of risk. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2003). SARA:PV. Underlag för polisiär bedömning av risk för återfall i partnervåld. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2003). SARA:PV Intervjuguide. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2002). SARA:SV-2. Underlag för bedömning av risk för återfall i partnervåld. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2002). SARA:SV-2 Intervjuguide. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2000). SARA:SV. Underlag för bedömning av risk för återfall i partnervåld. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H (2000). SARA:SV Intervjuguide. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H & Fransson G (2000). HCR-20. Bedömning av risk för framtida våld. Manual med instruktioner och kommentarer. Andra reviderade upplagan. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H, Jarl B & Långström N (1999). SVR-20. Riktlinjer för bedömning av risk för sexuellt våld. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H & Grann M (1999). SARA. Bedömning av risk för framtida partnervåld. Manual med instruktioner och kommentarer. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H & Fransson G (1997). HCR-20. Bedömning av risk för framtida våld. Manual med instruktioner och kommentarer. Växjö: Forskningsenheten, Regionpsykiatriskt centrum.

Belfrage H (1997). The Hare PCL:SV. Swedish Manual Supplement. Multi-Health Systems, Ontario, Canada. Svensk översättning av Hart SD, Cox DN & Hare RD: The Hare PCL:SV (The Psychopathy Checklist: Screening Version). Svensk distribution av Psykologiförlaget, Stockholm.