Svåra sexualbrottslingar

Rättspsykiatriska regionkliniken har de senaste åren väsentligt stärkt sin kompetens beträffande bedömning och behandling av sexualbrottslingar.

Såväl psykologer som psykiatrer har deltagit i en kanadensisk utbildning på området, och ledande experter inom området har knutits till kliniken.