Lina Norrbin

Legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi
Doktorand på Avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet

Jag intresserar mig för hur vardagsförmåga kan bedömas hos patienter i sluten rättspsykiatrisk vård. Det finns i princip ingen forskning som kan vägleda kliniska bedömningar av vardagsfunktion för denna grupp. Syftet med mitt doktorandprojekt Functional status among patients in forensic mental health services -measurement, treatment and outcome är att bidra med kunskap om hur bedömningar görs i Sverige idag. Jag vill ta reda på hur olika instrument och metoder för bedömning av vardagsfunktion förhåller sig till varandra och hur de faller ut i olika miljöer, samt om det finns någon relation mellan bedömning av sin prestation i test och hur man kan tillgodogöra sig en psykopedagogisk behandlingsintervention.