Ebba Noland


Fil. Mag. i kriminologi
Doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Den rättspsykiatriska vården frihetsberövar psykiskt störda lagöverträdare under lång tid. Trots detta saknas utvärdering av den rättspsykiatriska vården i form av information om vad som händer med de personer som varit rättspsykiatriska patienter efter vårdens upphörande. Mitt avhandlingsarbete har titeln Efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård i Sverige – Situation och återfall i brott. Syftet med projektet är att undersöka olika faktorer kring situationen för personer som skrivits ut från rättspsykiatrisk vård. Genom att använda både olika sorters registerdata och domar finns en möjlighet att på ett sätt som inte tidigare gjorts kunna studera en större bit av dessa personers livssituation, inklusive återfall i brott och vilka faktorer som har en association till att återfalla eller inte återfalla i brott.