Snickeriverkstad

snickeriet

Är man intresserad av att skapa med händerna, få utlopp för kreativa ideér eller ha en meningsfull sysselsättning?

I snickeriverkstaden finns det en fullständig maskinpark med verktyg för både enklare och mer avancerat snickeri. Bra träning i struktur och koncentration, säkerhetstänkandet är högt. Det finns ett flertal olika inriktnigar beroende på vad man är intresserad av.

Materialkunskap – Här får man information om olika träslag, dess struktur och hållfasthet. Man får också lära sig att använda rätt träslag till olika konstruktioner

Maskinkunskap – Vad finns det för maskiner och vad skall de användas till ? Grunder i säkerhetstänkande vid snickeri och arbete med maskiner.

Konstruktionskunskap – Här lär man sig bearbetning av olika material samt olika typer av sammanfogning.

Ytbehandling – Vad skall man behandla materialen med ? Här får man lära sig olika ytbehandlingars funktion och hur de påverkar resultatet beroende på vad som används samtom det skall användas inom eller utomhus.

Möbeltillverkning – En mycket stimulerande och rolig inriktning som kräver en del kunskap. Här får man framföra sina egna ideér och planera med personalen, enklare eller mer acancerade projekt exempelvis hyllor, bord, stolar, bänkar, leksaker etc.