Pedagogisk verksamhet

Regionkliniken har ett antal sysselsättningar som går under det gemensamma namnet pedagogiska verksamheten. Detta innefattar skola, skolkök, musikverkstad, bildterapi, snickeriverkstad, hantverk och konsthantverk.

Det gemensamma syftet med dessa verksamheter är att patienten skall få tillgodogöra sig ny kunskap och utbildning eller kanske bibehålla ett gammalt intresse men också att få social träning, en känsla av gemenskap, samarbetsträning, träning i att passa tider, koncentration och motorik, träna sig att ta ansvar etc vilket sammantaget utgör en viktig del i behandlingsarbetet.

Här krävs inga förkunskaper utan undervisning och lärande anpassas efter varje individs förmåga. Lokalerna i den pedagogiska verksamheten är ljusa och trivsamma och specifikt utvecklad för respektive ändamål.