För dig under 13 år

Rättspsykiatrisk vård
Om man gör något allvarligt som man inte får göra, till exempel skada en annan människa, så kan domstolen bestämma att man ska vara på sjukhus för vård istället för i fängelse. Då blir man dömd till rättspsykiatriska vård vilket innebär att man inte ansvarar för det man har gjort på grund av att man är psykiskt sjuk. Även om man vill komma hem så har domstolen har domstolen bestämt att man måste stanna på sjukhuset.

De som bor på avdelningen har egna rum men de hålls inte inlåsta på rummen, utan vistas fritt i de allmänna utrymmena. På avdelningarna finns det en patienttelefon som de flesta patienter får använda. Vid besök träffas man i ett speciellt besöksrum utanför avdelningen, ett så kallat barnrum där det finns en del leksaker och pyssel. Som barn får man inte besöka avdelningen på grund av sjukhusregler. Vid de första besöken finns alltid personal med.

Behandling
Den som har rättspsykiatrisk vård får ofta medicin och annan behandling för att må bättre och inte begå något brott igen.

En dag på rättspsykiatriska kliniken i Sundvall

När ni vill besöka kliniken
Om du vill komma och besöka din förälder eller annan anhörig måste man ringa och boka in besöket med avdelningspersonalen. Personalen talar om när, vilken dag och tid ni kan komma.

Lite att tänka på inför besöket
Alla barn ska ha med sig en vuxen när man kommer och besöker kliniken. Det kan vara en familjemedlem eller annan vuxen som du känner. Det finns regler över sådant man inte får ta med in på kliniken. Det är till exempel surfplattor, mobiltelefoner, fika och godis som inte är fabrikspaketerade (så som lösviktsgodis, hembakt fikabröd). Utanför kliniken finns en porttelefon som man ringer på för att bli insläppt. Då får man tala om vem man är och vem man ska besöka. När man blivit insläppt ska man anmäla sig hos personal i säkerhetsentrén. För att komma in på kliniken måste man gå igenom en säkerhetsbåge och skicka igenom sina tillhörigheter, till exempel jacka och väska, genom en röntgenapparat som på en flygplats. Det kan finnas material i kläder, skor och smycken som gör att säkerhetsbågen gör utslag och piper. Då måste man ta av sig det som piper och skicka igenom dem i röntgenapparaten och gå igenom bågen tills att det inte piper. Därefter kommer personal från avdelning och möter er och följer med till besöksrummet.

Diagnoser
De som vårdas inom rättspsykiatrin lider av psykisk ohälsa. Våra patienter har ofta en komplicerad psykiatrisk problematik. Nedan finns en länk till Infotekets filmade barnböcker riktade till barn som har förälder med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Länk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-qYiiQzAGe1baUv7E61S73eItLUnPId

Barnombud
Kliniken har barnombud som är till för dig som är barn till någon som vårdas här. För att prata med barnombudet kan du maila sara.frisentorp@rvn.se eller ringa 060-18 39 11 för att lämna namn och telefonnummer så ringer ett barnombud upp dig.