Individuell behandling

Klinikens psykologer erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling enligt

  • Psykodynamisk/relationell och mentaliseringsbaserad metod för affektiva tillstånd, personlighetssyndrom och trauma
  • Kognitiv beteendeterapi för kvarvarande symtom vid schizofreni, beroende, trauma, tvångssyndrom eller emotionellt instabil personlighetsstörning (DBT)
  • Motiverande interventioner (MI/MET)
  • Krisintervention med fokus på begriplighet och sammanhang
  • Psykopedagogiska och vägledande interventioner kopplat till utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, psykos och/eller förvärvade hjärnskador