Psykologisk funktionsutredning

Kliniken tillhandahåller evidensbaserade utredningar som utförs av psykologer med neuropsykologisk kompetens. Dessa sker i samarbete med signifikant vårdpersonal för bedömning av kognitiv, social, personlighetsmässig och adaptiv funktion. Utredningen används som underlag för fortsatt planering kring bemötande och behandling, och i många fall som terapeutisk intervention som stärker och motiverar patienten till att utveckla strategier i att bättre kunna hantera tillvaron. Den leder ibland till diagnos och rekommendationer kring uppföljning eller ytterligare bedömningar av andra professioner. Vid behov även utvärdering och revidering av rekommendationer inför planering av utslussning.