Psykologisk behandling

Rättspsykiatriska regionkliniken tillhandahåller ett brett behandlingsutbud. Vården kännetecknas av ett gemensamt kognitivt förhållningssätt, där tonvikt läggs på struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Hur behandlingen utformas är beroende av den enskilde patientens behov. Kliniken kan erbjuda bland annat speciella behandlingsinsatser för personer med missbruk/beroendeproblematik, medicinsk behandling, psykoterapi samt brottspreventionsarbete. I vårdkedjan ingår även regelbundna riskbedömningar och särskilda insatser rörande riskhantering och utskrivning. Läs mer om de olika behandlingsmomenten under respektive länk.