Vårdavdelning 98

Avdelningen 98, tfn 060-14 97 65. På avdelning 98 vårdas både kvinnliga och manliga patienter enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Här finns ett allrum med bland annat TV och pingisbord. Köket är öppet så patienterna har möjlighet att laga egen mat.

Inriktning
Avdelning 98 arbetar utifrån kontaktmannaskap där varje patient har tre stycken kontaktpersoner, där minst en av dessa är sjuksköterska. Patientarbetet på avdelningen utgår från patientens individuella vårdplan. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med sin patient kommande aktiviteter och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, biobesök, fysisk träning och veckosamtal. Syftet med detta är att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet för patienten. Kontaktpersonerna har varje vecka ett kognitivt veckosamtal med sin patient, samtalet förs utifrån ett givet tema och med en kognitiv struktur.

Om en patient permitteras från avdelningen och vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner man hade på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, familjehem, gruppboende eller i egen lägenhet. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan blir obruten.

Om Ni önskar besöka en patient som vårdas vid avdelning 98, kontakta avdelningen för mer information.

Personal
Avdelningen har tjugoen tjänster inklusive enhetschef och samordnare, varav åtta är  sjuksköterskor och tretton är skötare.

Avdelningen har en patientansvarig läkare (PAL). Andra yrkeskategorier som patienten kan träffa är till exempel psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och pedagogisk personal.

Avdelningsmiljö
Avdelning 98 är lokaliserad på näst översta planet i Sundsvalls sjukhus, närmare bestämt hiss 8, våning 6. Patientrummen är ljusa, rymliga och lokalerna är ombyggda och anpassade för att passa rättspsykiatrisk verksamhet. Patientrummen har en vacker utsikt mot naturmiljö eller Sundsvalls stad.