Vårdavdelning 99

avd97bAvdelning 99, tfn 060-18 07 97, har 15 vårdplatser avsedda för män och kvinnor.  Avdelningens profil är av allvårdskaraktär med en patientgrupp som inte har så stor utåtagerande problematik, detta innebär att patienterna har en hel del friförmåner vilket ger möjligheter till ett arbetssätt med mycket aktiviteteter utanför avdelningen.

Inriktning
Avdelning 99 är en allvårdsavdelning och arbetet sker utifrån kontaktmannaskap. Varje patient har två stycken kontaktmän. Kontaktpersonerna arbetar med kognitiva samtal och upprättar veckoschema. På avdelningen har man även startat samtal i brottsprevention. Sammansättningen av patienter på avdelningen tillåter ett utåtriktat arbetssätt och kontaktpersonerna planerar regelbundet in olika aktiviteter utanför avdelningen. Exempel på detta är biobesök, stadsbesök och organiserad social träning. Ofta arrangeras resor med olika mål och teman, ibland med en enskild patient eller ofta gruppvis. Syftet med detta är att fördjupa kontakten mellan patient och kontaktperson samt att öka patientens sociala färdigheter. På avdelningen finns möjligheter till rekreation i form av biljardbord, spel, böcker, tidningar TV etc.

Många av patienterna på avd 99 befinner sig i utslussningsskede eller i eftervård. Arbetet med detta sköts av befintlig avdelningspersonal och kan innebära en hel del resor. Det ställer också krav på bra kommunikation och uppföljning vid placering på behandlings, familjehem, gruppboende eller liknande.

Personal
Avd 99 har sammanlagt tjugoen tjänster inklusive enhetschef och samordnare. åtta av dessa är sjuksköterskor och tretton är skötare.

Avdelningsmiljö
Avd 99 ligger inte vid RPK i Nacksta utan är lokaliserad på översta plan i Sundsvalls sjukhus. Patientrummen är ljusa och rymliga och lokalerna är omarbetade och anpassade för att passa rättspsykiatrisk verksamhet. Här har man en högt vackert belägen utsikt över naturmiljö eller mot Sundsvalls stad.