Vårdavdelning 94

avd94

Avdelning 94 innehar 12 vårdplatser och är fördelad på två sidor med 6 vårdplatser på varje sida, en allvårdssida för LRV/LPT patienter samt en sida för patienter från Kriminalvården.

Inriktning
Avdelningarna är för både män och kvinnor med olika diagnoser. Tydlig struktur och fasthet i gränssättningen som bygger på en humanistisk värdegrund kännetecknar avdelningens arbetssätt.

Avdelningens personal arbetar i enlighet med kognitivt förhållningssätt som genomsyrar vården där stor vikt läggs vid tydlighet, förutsägbarhet och struktur. Personalen arbetar utifrån kontaktmannaskap där varje patient har tre kontaktpersoner, en sjuksköterska och två skötare. Kontaktmannaskapet innebär att patientens kontaktpersoner erbjuder patienten veckosamtal där man tillsammans planerar innehållet i veckoschemat.

Avdelning 94 har även patienter enligt öppenvård LPT alternativt LRV. Tanken med detta är att patienten ska ha kvar sina kontaktpersoner för att öka tryggheten för patienten. Öppenvård kan innebära att patienten vistas på ett behandlingshem, familjehem, gruppboende eller i en egen lägenhet.

Om ni önskar besöka en patient som vårdas vid avdelning 94, kontakta avdelningen för mer information.  Telefonnummer till avdelningen är 060-183964. Vid besök vill vi att ni uppvisar giltig legitimation.

Personal
Avdelning 94 har en enhetschef samt en samordnare. På avdelning 94 finns sammanlagt tjugoen tjänster varav sju sjuksköterskor och fjorton skötare.

Avdelningsmiljö
Avdelning 94 är belägen på klinikens översta plan och disponerar över två rymliga flyglar med ljusa och öppna utrymmen. Här finns tillgång till Tv, spel, böcker, pingisbord, tvättstuga samt två balkonger med rökrum. Patienten har ett eget badrum, egen toalett och dusch. Rastgård finns i anslutning till båda sidorna på avdelningen.