Vårdavdelning 94

avd94

Vill du komma i kontakt med avdelning 94 är telefonnumret 060-183964.

 

Avdelning 94 innehar 13 vårdplatser och är fördelad på två sidor med 6 vårdplatser på varje sida. På avdelning 94 vårdas både kvinnliga och manliga patienter enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 

Avdelning 94 arbetar utifrån kontaktmannaskap, varje patient har tre stycken kontaktpersoner. Omvårdnaden på avdelningen utgår från patientens individuella vårdplan. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Syftet med detta är att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet för patienten.

 

Avdelning 94 har även patienter på öppenvård enligt LRV. Tanken med detta är att patienten ska ha kvar sina kontaktpersoner för att öka tryggheten för patienten. Öppenvård kan innebära att patienten vistas på ett behandlingshem, familjehem, gruppboende eller i en egen lägenhet.

 

Besök

Om ni önskar besöka en patient som vårdas vid avdelning 94, kontakta avdelningen för mer information. Besöket ska var planerat med personal, vid besök uppvisas giltig legitimation.

 

Personal

Avdelning 94 har en enhetschef, en samordnare samt en utslussansvarig sjuksköterska som tjänstgör dagtid. På avdelning 94 finns sammanlagt tjugoen tjänster fördelat på sjuksköterskor, skötare och behandlingsassistent.

 

Avdelningsmiljö

Avdelning 94 är belägen på klinikens översta plan och disponerar över två rymliga flyglar med ljusa och öppna utrymmen. Här finns tillgång till Tv, spel, böcker, pingisbord, tvättstuga samt två balkonger med rökrum. Patienten har ett eget badrum, egen toalett och dusch. Rastgård finns i anslutning till båda sidorna på avdelningen.