Avdelningar

Rättspsykiatriska regionkliniken har 99 vårdplatser på åtta vårdavdelningar. Fem av dessa är belägna i klinikens huvudbyggnad i Nacksta, de övriga tre på Sundsvalls sjukhus. Vårdavdelningarna är särskilt anpassade för att tillgodose patienters skiftande behov av vård, som också kan variera i olika faser i vårdkedjan. Därmed skiljer sig avdelningarna åt vad gäller behandlingsinriktning, grad av tillsyn och säkerhetsnivå. Personalen på avdelningarna är skötare och sjuksköterskor som arbetar utifrån kontaktmannaskap. För varje avdelning finns enhetschef, sektionsledare och patientansvarig läkare. Antalet vårdplatser på avdelningarna varierar mellan åtta och femton platser. Läs mer om varje avdelning under respektive länk.