Vården

Klinikens patienter har många skiftande behov. Inte bara behandling för sina psykiatriska symtom utan ofta också habilitering och rehabilitering med syfte att nå ett självständigt tryggt och produktivt liv i samhället. En bred behandlingsarsenal som kontinuerligt utvecklas står till förfogande. En medveten värdegrund genomsyrar vård och behandling. Kliniken erbjuder också sina patienter taktil massage samt vid behov kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Rättspsykiatriska vårdens värdegrund
Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer. Att använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt