Taktil massör

Mitt namn är Cecilia Eliasson och jag arbetar genom mitt företag CeLeva AB som föreläsare/konsult och taktilmassör. Jag är diplomerad taktilmassör av Taktipro och föreläser om psykisk ohälsa och rehabilitering för diagnosen borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS).

Taktilmassage Taktipro är en mjuk, omslutande beröringsmassage som aktiverar beröringsreceptorerna. Massagen anpassas efter varje individ och ges med respekt, omtanke och lyhördhet. Genom massagen stimuleras kroppens parasympatiska nervsystem. Kroppens egna system för balans, återhämtning och tillväxt. Massagen kan ge följande effekter:
– Mindre oro och ångest
– Minskad aggressivitet
– Lindring av smärta
– Mindre stress
– Stärkt positiv kroppsuppfattning
– Bättre sömn
– Avslappning
– Förbättrad magtarmfunktion
– Sänkt blodtryck
– Ökad självkänsla
– Ökad vakenhet och intresse för omgivningen
– Tänd livsgnista

Många erbjuder Taktipro som ett komplement i rehabilitering samt inom omvårdnad och friskvård. Massagen används bland annat i vården av patienter med neuropsykiatri, psykisk ohälsa, omsorgen, stroke, palliativ vård av cancersjuka, demensvård med mera.