Musikhandledare

För den som är musikintresserad så finns musikverkstan. Här finns en full musikutrustning för den som vill lära sig eller redan kan spela. Elgitarr, akustisk gitarr, bas, trumset, slagverk, munspel, klaviatur, ukelele och blockflöjt. Det finns också möjlighet att lära sig göra musik via dator, exempelvis tonsätta egna texter eller att bara få prova på. Vi kan träffas enskilt eller i grupp, beroende på vad som passar patienten bäst.

På kliniken finns lokaler som är speciellt anpassade för den här verksamheten. Kliniken har också sedan 2005  en heltidsanställd musikhandledare med mångårig erfarenhet från pedagogiskt arbete och eget musicerande i olika sammanhang.

Musikverkstan
– Spela instrument, lära sig spela ett instrument. Kanske har man spelat något instrument tidigare som det finns möjlighet att ta upp nu.
– Göra egna låtar.
– Lära sig ett musikprogram i datorn.
– Spela tillsammans med andra.
– Lyssna på musik, prata om musik.

Detta leds av musikhandledare Jan Bäcklund med mångårig erfarenhet både från pedagogiskt arbete och  eget musicerande.

Teaterverkstan
Att tillsammans med personal som har lång erfarenhet från teatern jobba med ibland skrivna manus eller utifrån improvisationer.
– Kan göras enskilt eller i grupp.
– Situationsträning. Vi sätter upp en tänkt situation som du kanske vill träna på och pratar om vilka känslor som kan dyka upp och hur man hanterar dem.

Skrivarverkstan:
Att under handledning få en chans att prova på och kanske utveckla ditt skrivande.
– Vi läser och diskuterar böcker, poesi och andra texter.

 Röstverkstan
Här jobbar vi med rösten. Framförallt sång och många som aldrig tidigare vågat får här en chans upptäcka sin röst och vad man kan använda den till.
– Vi har under ett par års tid anlitat en proffesionell sångpedagog som är bland annat utbildad på Kungliga Musikhögskolan och vid Komplett sångteknik vid Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

 Musik är ett sätt att kommunicera och uttrycka känslor som utvecklar simultanförmågan, motoriken men också ger träning i tålamod och struktur. Musiken har en direkt påverkan på sinnestämningen och kan antingen vara lugnande eller upplyftande beroende på den musik som spelas. Att själv få spela ett instrument ger  en positiv påverkan.

”Musik renar själen från vardagens damm”
Berthold Auerbach