Yrkesgrupp

På Rättspsykiatriska regionkliniken finns 205 anställda. Förutom de yrkeskategorier som nämns till höger finns även kategorierna:
– Förvaltningschef
– Specialistläkare
– Säkerhetschef
– Pressansvarig
– Enhetschef
– Samordnare
– Sjuksköterska
– Skötare
– Behandlingsassistent
– Medicinsk sekreterare