Ledningsgrupp

 

Göran Göran Fransson
Förvaltningschef
Kristine Kristine Lokrantz
Vårdutvecklare/Personalansvarig
Christer Hans-Christer Karlsson
Säkerhetschef
Bengt Bengt Eriksson
Presstalesman/Ställföreträdande Verksamhetschef
Mats Persson Mats Persson
Specialistläkare med chöl-funktion