Kontakt

Mejselvägen 29
Box 880
851 24 Sundsvall
Telefon: 060-18 39 80 (08:00 – 16:00)
Telefax: 060-18 39 10
Intagningsavdelning (93) 060-18 39 63
E-post: rpk.sundsvall@rvn.se

Områdesdirektör
Magnus Kristiansson
Telefon: 060-18 39 83
Mobilnr: 073-3651099
E-post: magnus.kristiansson@rvn.se

Vid frågor angående vårdplatser kontakta
Robert Raynaud, Koordinator
Telefon: 070-674 77 75
E-post: robert.raynaud@rvn.se

Vid frågor angående studiebesök/arbetssökande kontakta
Tore Sidung, vårdutvecklare/enhetschef
Telefon: 060-18 39 07
E-post: tore.sidung@rvn.se