Kontakt

Mejselvägen 29
Box 880
851 24 Sundsvall
Telefon: 060-18 39 80 (08:00 – 16:00)
Telefax: 060-18 39 10
Intagningsavdelning (93) 060-18 39 63
E-post: rpk.sundsvall@rvn.se

Tf förvaltningschef
Bengt Eriksson
Telefon: 060-18 39 08
Mobilnr: 076-130 97 00
E-post: bengt.eriksson@rvn.se

Vid frågor angående studiebesök/arbetssökande kontakta
Tore Sidung, vårdutvecklare/enhetschef
Telefon: 060-18 39 07
E-post: tore.sidung@rvn.se