ISO 9001/14001 Certifiering

Rättspsykiatriska regionkliniken är sedan 2011-02-17 certifierade enligt internationell kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001:2015. Detta innebär att RPK nu har ett kvalitetsledningssystem som har genomgått och godkänts vid externrevision av ackrediterat revisionsföretag (Intertek). Systemet är processinriktat och genomgår fortlöpande revisioner och granskningar, såväl internt som externt. Syftet är att verksamhetens processer skall vara kända av samtliga medarbetare, samt att mål för verksamheten skall formuleras, resultat ska följas upp och utvärderas för ständiga förbättringar.

En kvalitetsgrupp med bred representation avseende såväl avdelningstillhörighet som yrkestillhörighet har av klinikens ledningsgrupp uppdraget att vidareutveckla ledningssystemet så att det uppfyller och upprätthåller de krav som såväl standard som myndigheter ställer.

Sedan 2017-11-14 är Rättspsykiatriska regionkliniken också miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att RPK uppföljer krav från ackrediterat revisionsföretag (Qvalify) gällande hållbart miljöarbete.