Facklig information

Kommunal och Vårdförbundet är de största fackliga organisationerna på RPK i Sundsvall sett till antalet medlemmar.

Vi har företrädare/skyddsombud vid nästan samtliga enheter på kliniken. Kommunal och Vårdförbundet samverkar  med arbetsgivaren när det gäller frågor till exempel; systematisk arbetsmiljöarbete, säkerhet, rehablitering med mera.

Vi arbetar med dessa frågor fortlöpande i olika samverkansgrupper:
Lokala personal och arbetsmiljörådet (LPAR), skyddskommitté samt rehabiliteringsgrupp.

Vi har sedan år 2008 ett samarbete mellan Kommunal och Vårdförbundet när det gäller arbetsmiljöfrågor, där våra skyddsombud träffas en gång i månaden. Detta samarbete ger utrymme för en samsyn i många gemensamma frågor gällande arbetsmiljö på kliniken.

För dig som vill veta mer om vårt fackliga/arbetsmiljöarbete, kan kontakta våra företrädare för respektive enhet på kliniken. Dessa finns presenterade på nedanstående länk, där ni också hittar länkar till Kommunals och Vårdförbundets hemsidor.

Henriette Eriksson
Huvudskyddsombud
Kommunal, Landstinget Västernorrland

Peter Wallner
Huvudskyddsombud
Vårdförbundet, Landstinget Västernorrland

Företrädare/skyddsombud på RPK
Kommunal www.kommunal.se
Vårdförbundet www.vardforbundet.se
Vision http//:www.vision.se
SACO http://www.saco.se/
Akademikerförbundet www.akademssr.se/