Utbildning

Certifierad HCR-20-utbildning

Kliniken ger regelbundet kurser i riskbedömning enligt HCR-20 under ledning av professor Henrik Belfrage och överläkare Göran Fransson. Kursen omfattar 3 dagar och inbegriper såväl teoretisk utbildning som praktisk träning. Kostnaden för kursen är 6 900:- (exklusive moms) per deltagare, inklusive lunch. Antal deltagare per kurs är 6 – 12. Utöver existerande kursdatum kan ytterligare kurser arrangeras vid behov. Kontakta Britt Tjernblom för information.
Tel: 060 – 18 39 80.
E-post:

Kursdatum våren 2013:

Inga utbildningar kommer arrangeras hösten 2013