Nationella publikationer

Belfrage H (2008). Socialtjänstens bedömning av risker i samband med hedersrelaterad brottslighet i Stockholms stad. Genomgång och analys av de metoder som används inom olika socialtjänstförvaltningar i Stockholm. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2008). SARA:SV. Version 2. Bedömning av risk för upprepat partnervåld. Användarmanual. Svensk översättning av Kropp PR, Hart SD & Belfrage H: B-SAFER-2. Brief spousal assault form for the evaluation of risk. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H, Fransson G & Söderberg E (2008). Introduktionen av vetenskapliga metoder för riskbedömning inom rättsväsendet i Sverige och Norge. I Hartvig P (red.). Festskrift till Björn Östberg.

Belfrage H (2007). Modern riskbedömning ska skydda brottsoffer. Tidningen Brottsoffer 2:17.

Belfrage H & Strand S (2007). Polisiära bedömningar och åtgärder vid stalking. Ett utvecklingsprojekt i Södertörn och Kalmar län. Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Lewin, C., Strand, S., & Belfrage, H. (2007). Skiljer sig offer som inte medverkar i polisutredningen avseende partnervåld från dem som medverkar? En statistisk analys av ärenden anmälda till Polismyndigheten i Kalmar län under en ettårsperiod.

Belfrage H (2005). PATRIARK. Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv. Användarmanual. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2005). Få vårdenheter uppfyller kraven på riskbedömningar inom psykiatrin. Sundsvallsmodellen ett sätt att möta Socialstyrelsens krav efter Arvikafallet. Läkartidningen 102:134-137.

Belfrage H (2004). Vad är strukturerade instrument för att bedöma farlighet hos patienter inom psykiatrin för någonting? Webbaserad artikel. www.psyksjuk.se

Belfrage H (2004). Efter Socialstyrelsens beslut i “Arvikafallet” – hur många vårdgivare uppfyller kraven på väl underbyggda risk/farlighetsbedömningar? Webbaserad artikel. www.psyksjuk.se

Belfrage H (2004). Psykansvarskommitténs betänkande. Webbaserad artikel. www.psyksjuk.se

Belfrage H (2004). Strukturerade riskbedömningar allt vanligare inom psykiatrin. Björkviksaktuellt, nr , 2004.

Belfrage H & Strand S (2003). Utveckling av ett riskinstrument för polisiär bedömning av risk för upprepat partnervåld (SARA:PV). Slutrapport från ett utvecklingsprojekt i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2002). Därför avgår jag som vetenskapligt råd. Läkartidningen 99:4190.

Belfrage H & Strand S (2002). Polisiär bedömning av risk för upprepat partnervåld. Resultat av ett års arbete med strukturerade riskbedömningar enligt SARA i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Sundsvall: Rättspsykiatriska regionkliniken.

Belfrage H (2002). Gör grundmaterialet tillgängligt för granskning. Läkartidningen 99:3735.

Belfrage H (2002). Socialstyrelsens intresse av en öppen granskning genuint? Läkartidningen 99:3335.

Belfrage H (2002). Vem kan lita på Socialstyrelsen? Läkartidningen 99:3225-3226.

Belfrage H (2002). Medvetet försök att vilseleda. DN-Debatt den 10/6, 2002.

Belfrage H (2002). Från farlighet till risk. Senare års utveckling inom forskning och tillämpning av risk- och farlighetsbedömningar. I: Psykisk störning, brott och ansvar. Betänkande av Psykansvarskommittén, SOU 2002:3.

Belfrage H (2000). Från farlighet till risk. Senare års utveckling inom den tillämpade kriminologin. I: Installation Växjö universitet 2000. De nya professorerna och deras föreläsningar. Växjö: Växjö University Press.

Belfrage H, Fransson G, Långbergs K & Söderberg E (2000). Ökad fokusering på riskbedömning och riskhantering: Bättre behandlingseffekter inom den rättspsykiatriska vården? En uppföljningsstudie av patienter utskrivna från ett rättspsykiatriskt specialsjukhus 1992 – 1998. Svensk Juristtidning 2000:85:899-904.