Debatt

Belfrage H (2008). Okunnigt och naivt om rättspsykiatrin. ST Debatt. Sundsvalls Tidning 1/10, 2008.

Fransson G & Belfrage H. Ju farligare person desto lindrigare straff. DN Debatt den 4/7 2007.

Belfrage H & Fransson G (2007). Farliga psykpatienter hotar sig till frihet. DN Debatt den 27/6 2007.

Belfrage H (2002). Gör grundmaterialet tillgängligt för granskning. Läkartidningen 99:3735.

Belfrage H (2002). Socialstyrelsens intresse av en öppen granskning genuint? Läkartidningen 99:3335.

Belfrage H (2002). Vem kan lita på Socialstyrelsen? Läkartidningen 99:3225-3226.

Belfrage H (2002). Medvetet försök att vilseleda. DN Debatt den 23/5 2002.