Riskbedömningar och riskhantering

Forskningsinstrument (HCR-20, PCL:SV, SVR-20, SARA, SARA:SV, SARA:SV-2) har bearbetats, översatts till svenska, och implementerats i den kliniska vardagen vid Rättspsykiatriska regionkliniken.

I samarbete med de kanadensiska upphovsmännen lägger Forskningsenheten ned stor kraft på forskning kring reliabilitet och validitet i dessa instrument.