Partnervåld

Rättspsykiatriska regionkliniken har implementerat internationellt ackrediterade behandlingsprogram för män som gör sig skyldiga till partnervåld. Forskningsenheten har härvidlag en viktig uppgift i att såväl utvärdera denna behandling, som assistera vid selektionen av deltagare till dessa program.

I samarbete med kanadensiska kollegor har flera versioner av SARA utvecklats och modifierats för olika typer av populationer (SARA:SV och SARA:SV-2). Forskningsenheten arbetar här med projekt tillsammans med andra avnämare inom rättsväsendet än den rättspsykiatriska vården, framför allt polisen och kriminalvården.