Kvinnliga patienter

Kvinnliga patienter utgör en förhållandevis liten, men viktig, grupp vid Rättspsykiatriska regionkliniken.

Forskningsenheten lägger här ned stor kraft vid att studera skillnader och olikheter mellan denna grupp och de manliga patienterna, inte bara med avseende på vårdresultat, utan kanske framför allt med fokus på de bedömningstekniker som idag tillämpas.