Den rättspsykiatriska vårdens brottspreventiva effekter

En av de mest centrala uppgifterna för Forskningsenheten är att ständigt utvärdera och kvalitetssäkra den vård som ges vid kliniken. Här spelar de riskbedömningsinstrument som nämnts ovan en stor roll.