Forskningsområden

Forskningen på RPK är koncentrerad till ett antal områden som du kan läsa mer om här till höger.