Forsknings- och kompetenscentrum

Forsknings- och kompetenscentrum bedriver forskning och utveckling, men också i hög grad verksamhet innebärande praktisk tillämpning av denna forskning och utveckling, samt utbildning. Den praktiska tillämpningen består i allmänhet av att enhetens personal bistår, och/eller själva utför, expertbedömningar med avseende på risker av olika slag, ex vis beträffande återfallsrisker generellt. Men också bedömningar av mer specifika risker, såsom risker för partnerrelaterat våld, institutionellt våld, sexuellt våld, stalking och hedersrelaterat våld. Utöver detta görs även suicid- och självskadebedömningar, samt bedömningar och utvärderingar av klinikens riskhantering och behandling. Dessa expertbedömningar görs i hög grad internt, med avseende på klinikens egna patienter, men även externt, vid önskemål från andra myndigheter eller institutioner, såsom exempelvis allmänpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten, polisen, m fl.

Forsknings- och kompetenscentrum svarar även för stora delar av klinikens undervisningsverksamhet, också detta såväl internt som externt.