Forskning och utveckling

Forskningsenheten vid Rättspsykiatriska regionkliniken har sin akademiska bas vid Mittuniversitetet.

Forskningsarbetet är fokuserat på området rättspsykiatrisk vård, där de övergripande forskningsprogrammen är forskning om:

  • riskbedömningar och riskhantering
  • den rättspsykiatriska vårdens brottspreventiva effekter
  • partnervåld
  • kvinnliga patienter
  • (svåra) sexualbrottslingar