Besöksförbud återinförs.

Från och med onsdag den 21 oktober blir det inte längre tillåtet med besök på sjukhusen i länet och Rättspsykiatriska regionkliniken följer dessa direktiv.

Vi kommer heller inte att ta emot några studiebesök under detta år.