Framgångsrikt förändringsarbete i den psykiatriska heldygnsvården

Framgångsrikt förändringsarbete i den psykiatriska heldygnsvården

Projektet ”Bättre vård – mindre tvång” har med små förändringar åstadkommit stora förbättringar för patienterna. Ett nytt arbetssätt har lett till minskat behov av tvångsåtgärder.

Under åren 2010-2012 har projektet ”Bättre vård – mindre tvång” arbetat med att bland annat minska behovet av tvångsåtgärder i psykiatrin samt patientens upplevelse av tvångsåtgärder. Cirka 135 team har deltagit och lämnat in rapporter om sitt arbete.

Goda exempel Västernorrland

Ett exempel är Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall. Projektet har inneburit en ökad delaktighet för såväl patient som medarbetare på avdelningen när det gäller vård och vårdmiljö. Genom att testa förändringsidéer och därefter mäta resultatet kan man se om det lett till en förbättring.

För att uppnå målet att minska antalet tvångsåtgärder har teamet valt att fokusera på att vid ett tidigt stadium identifiera psykisk ohälsa. Om det trots allt resulterar i en tvångsåtgärd för patienten, ska denna åtgärd utföras på ett så respektfullt, professionellt och skonsamt sätt som möjligt för patienten.

Kontakt i Sundsvall: Niklas Westerlund, e-post: niklas.westerlund @ lvn se

 

Läs mer om projektet på SKL:s hemsida

 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/framgangsrikt-forandringarbete-i-den-psykiatriska-heldygnsvarden