Norskt intresse för Rättspsykiatriska regionklinikens säkerhetsarbete.

Landstingsråd Jacomina Beertema, Hälso-och omsorgsminister Anne-Grethe Ström-Erichsen och landstingsråd Per Wahlberg.

 

Norska hälso och omsorgsministern Anne-Grethe Ström-Erichsen med delegation besökte Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall den 7 augusti.

http://www.lvn.se/Om-oss/Fakta-om-landstinget/Reportage/Norskt-intresse-for-Rattspsykiatriska-regionklinikens-sakerhetsarbete/